Chất Xơ Táo Bón Fibersol Nguyên Sinh

Đã bán: 1

  • Fructoseoligosaccharide (FOS) 1g
  • Sorbitol 800mg
  • Inulin 1g
  • Vitamin A 50UI
  • Vitamin B5 1mg
  • Vitamin B9 100mcg
  • Vitamin B6 200mcg
Danh mục: