Siro ăn ngon Centrum Kids

360,000

Đã bán: 5

Thành phần của siro ăn ngon Centrum Kids

  • Lysine hydrochloride
  • Ferric pyrophosphate
  • Vitamin B6, vitamin B12
Danh mục: