Men sống Bạch Mai Gold

Đã bán: 0

  • Lactobacillus acidophilus hàm lượng 10ˆ9 CFU
  • Enterococcus faecium hàm lượng 10ˆ9 CFU
  • Bacillus subtilis hàm lượng 10ˆ9 CFU
  • Kẽm gluconat có hàm lượng 5mg
Danh mục: