Viên uống giảm ho Vosimed

Đã bán: 0

  • Chiết xuất Thanh hao hoa vàng (tương đương Thanh hao hoa vàng 3g): 30mg
  • Chiết xuất Xuyên tâm liên (tương đương Xuyên tâm liên 1g): 50mg
  • Chiết xuất Hồ tiêu (tương đương Hồ tiêu 147mg): 5mg
Danh mục: