Siro ho P/H

31,000

Đã bán: 0

Mỗi 100ml chứa thành phần:

  • Cao đặc bách bộ: 2g
  • Bạch quả: 4g
  • Hạnh nhân: 4g
  • Cao đặc cát cánh: 1g
  • Ma hoàng: 6g

Và các thảo dược quý khác

Danh mục: