Siro ho Broncho norm

298,000

Đã bán: 0

Thành phần

Mã đề:……………300mg
Lý chua đen:……180mg
Anh túc đỏ:…….. 100mg
Quế quan:……….100mg
Magie: …………….180mg
Kẽm:………………. 20mg

Danh mục: