Hỗ trợ sức khỏe cho phụ nữ dự định mang thai Chimyfol

Đã bán: 0

  • Myo-inositol:.……………………..………………………………………………2000mg
  • D-Chiro-inositol:.………………………………………………………………….50mg
  • Kẽm gluconat (tương đương Kẽm 2,5 mg):…………………………….…..18mg
  • Tocopherol hỗn hợp (Vitamin E):……………..……………………………….10mg
  • Acid pteroylmonoglutamic (Acid folic):……………………………………….300mcg
  • Kali iodid:…………..……………………………………..…………………..98mcg (tương đương Iod 75 mcg)
Danh mục: