After more than 50 hours of research and a week using six pressure washer models to clean cars, patio furniture, and more, we found that the best pressure washer for most homeowners is the Ryobi RY142300 2,300 PSI Brushless Electric Pressure Washer. All the electric washers we tested cleaned well, but the Ryobi has a durable motor, a longer hose, larger wheels for easier maneuvering, a better-designed cord, and a longer warranty than the competition.

We recommend an electric pressure washer for most homeowners since that type is easier to use and maintain than a gas model (gas washers are more powerful, but most people don’t need the extra oomph). The quiet-running brushless induction motor of the Ryobi RY142300 should last for years, and the machine’s heft helps make it really hard to tip over, even when you’re forcefully tugging on the hose. Along with its larger wheels and cable, as well as its hose management, this sturdy design makes the RY142300 the easiest to maneuver and use of the washers we tested. The company’s three-year limited warranty is also the longest we found. The RY142300 costs a little more than the rest, but if you’ll be using it three or more times a year, it’s the best value.

If you have a smaller budget or plan to use your washer only once or twice a year, we like the Sun Joe SPX3000 Electric Pressure Washer. For about $100 less than the Ryobi RY142300, it cleans about the same, but like most under-$200 models it has a shorter hose, a lower-quality motor, smaller wheels, a shorter warranty, and a design that’s easier to tip over. Compared with the other budget models we tried, it has a wider selection of spray tips; it also offers a durable metal spray wand, plus convenient hose and cord storage similar to that of the RY142300.

If you need more power or want to go beyond the reach of an extension cord and you don’t mind doing more upkeep, we recommend a gas washer. The Ryobi RY803001 3000 PSI Honda Gas Pressure Washer cleans roughly twice as fast as our electric pick, and it’s powered by a dependable Honda engine. It has many of the same nice features as the electric Ryobi, including oversize wheels, a long hose (in this case, 35 feet), good hose storage, easy availability, and a long warranty. The downside: It’s heavier, it’s louder, and it needs fuel, maintenance, and proper storage in the off-season. But if you need to wash a garden shed at the other end of your property or a filthy boat at the end of your driveway, it’ll do the job.

Dịch

Sau hơn 50 giờ nghiên cứu và một tuần sử dụng sáu mô hình máy phun rửa áp lực để làm sạch xe hơi, đồ đạc trong sân… chúng tôi nhận thấy rằng máy phun rửa áp lực tốt nhất cho hầu hết các chủ nhà là Máy Ryobi RY142300 2.300 PSI. Tất cả các máy giặt điện mà chúng tôi đã thử nghiệm đều làm sạch tốt, nhưng Ryobi có động cơ bền, ống dài hơn, bánh xe lớn hơn, dây được thiết kế tốt hơn và bảo hành lâu hơn so với các máy khác.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy phun rửa áp lực điện cho hầu hết các chủ nhà vì loại máy đó dễ sử dụng và dễ bảo trì hơn loại máy dùng khí. Động cơ cảm ứng không chổi than chạy yên tĩnh của Ryobi RY142300 có thể tồn tại trong nhiều năm và sức nặng của máy giúp bạn thực sự khó bị lật, ngay cả khi bạn đang giật mạnh vòi. Cùng với bánh xe và dây cáp lớn hơn, cũng như quản lý ống mềm, thiết kế chắc chắn này làm cho RY142300 trở thành máy dễ dàng sử dụng nhất trong số các máy mà chúng tôi đã thử nghiệm. Bảo hành có thời hạn ba năm của công ty cũng là thời hạn dài nhất mà chúng tôi tìm thấy. RY142300 đắt hơn một chút so với phần còn lại, nhưng nếu bạn sẽ sử dụng nó ba lần hoặc nhiều hơn một năm, thì đó là giá trị tốt nhất.

Nếu bạn có ngân sách nhỏ hơn hoặc dự định chỉ sử dụng máy giặt của mình một hoặc hai lần một năm, chúng tôi khuyên bạn nên chọn Máy Sun Joe SPX3000. Với giá thấp hơn khoảng 100 đô la so với Ryobi RY142300, nó có khả năng làm sạch tương tự, nhưng giống như hầu hết các mẫu dưới 200 đô la, nó có vòi ngắn hơn, động cơ chất lượng thấp hơn, bánh xe nhỏ hơn, bảo hành ngắn hơn và thiết kế dễ lật hơn. So với các mô hình ngân sách khác mà chúng tôi đã thử, nó có nhiều lựa chọn về đầu phun hơn, nó cũng cung cấp một đũa phun kim loại bền, cùng với vòi và dây lưu trữ thuận tiện tương tự như của RY142300.

Nếu bạn cần nhiều điện hơn hoặc muốn vượt quá tầm với của dây nối và bạn không ngại bảo dưỡng nhiều hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy giặt gas. Máy phun rửa áp lực khí Honda Ryobi RY803001 3000 PSI làm sạch nhanh gấp đôi so với máy rửa bát chạy điện của chúng tôi và nó được cung cấp bởi động cơ Honda đáng tin cậy. Nó có nhiều tính năng tốt giống như Ryobi điện, bao gồm bánh xe ngoại cỡ, ống dài (trong trường hợp này là 35 feet), bảo quản ống tốt, dễ sử dụng và bảo hành lâu dài. Nhược điểm: Nó nặng hơn, kêu to hơn và nó cần nhiên liệu, bảo dưỡng và bảo quản thích hợp vào trái mùa. Nhưng nếu bạn cần rửa một khu vườn ở đầu kia của khu nhà của bạn hoặc một chiếc thuyền bẩn thỉu ở cuối đường lái xe của bạn, nó sẽ thực hiện công việc.

Được dịch bởi MamaA

Nguồn: https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-pressure-washer/

0/5 (0 Reviews)