Xịt mắt Nebuvis

345,000

Đã bán: 2

Sản phẩm cung cấp độ ẩm cho mắt. Được chỉ định trong các trường hợp:

  • Khô mắt do đeo kính áp tròng trong thời gian dài
  • Khô mắt, khó chịu ở mắt do ở trong phòng kín, phòng điều hòa, khói thuốc
  • Khô mắt do đọc sách hoặc sử dụng máy tính, điện thoại trong thời gian dài